Prosta zagadka logiczna, miliony odsłon

Nietypową łamigłówkę udostępnił w czerwcu 2023 roku jeden z użytkowników portalu X (Twitter). Oryginalne źródło zagadki nie jest znane, chociaż format wskazuje na prosty test z matematyki. Zadanie zawiera jedno pytanie i aż cztery odpowiedzi. Wpis na portalu X doczekał się do dzisiejszego dnia ponad 42 milionów odsłon i ponad 2 000 komentarzy dotyczących odpowiedzi. Która z nich jest prawidłową?

Która godzina jest najbliżej północy?

Reklama

Oto treść zagadki w oryginalnej formie. Użytkownik może wybrać spośród czterech odpowiedzi. "Która z podanych godzin jest najbliżej północy?"

Reklama
  • 11:55 a.m.
  • 12:06 a.m.
  • 11:50 a.m.
  • 12:03 a.m.

Podany format dotyczy zegara 12-godzinnego. Skrót "a.m." to "ante meridiem" (łac. przed południem). Wersja dla polskiego użytkownika – korzystającego z zegara 24-godzinnego – będzie wyglądać następująco:

  • 11:55
  • 00:06
  • 11:50
  • 00:03

Którą z odpowiedzi wybierzesz i jak ją uargumentujesz?

Ponad 2000 odpowiedzi na jedno pytanie?

Oryginalny format zagadki wzbudził poważne wątpliwości. Internauci głowili się przede wszystkim nad znaczeniem sformułowania "najbliżej północy". Odpowiedź wybierano przyjmując różne perspektywy, a w każdej z nich była jakaś prawidłowość. Poniżej kilka przykładowych odpowiedzi.

Odpowiedź A czy D?

Internauci dość szybko podzielili się na dwie grupy: zwolenników odpowiedzi "A" i "D". "Czas płynie tylko w jedną stronę, do przodu. Zatem jedyną, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A" – zauważa jeden z użytkowników portalu X. "Wydaje mi się, że nie mamy tu kompletu informacji" – podkreśla kolejny uczestnik wyzwania. Zwolennik odpowiedzi A wyjaśnia: "Północ to dokładnie punkt 00:00. Aby wybrać godzinę najbliżej północy musisz iść do przodu, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegarowych." Użytkownik opowiadający się za odpowiedzią D, podaje z kolei swoją perspektywę: "Wyobraźmy sobie, że proszę kogoś, aby zadzwonił o północy. Jedna osoba zadzwoni o godzinie 11:55, druga wybierze godzinę 00:03. Która z nich zadzwoniła bliżej północy?"

Chat GPT podpowiada

W miarę przybywania odpowiedzi i interpretacji część użytkowników zdecydowała się przetestować nietypową pomoc. Zagadkę zadano chatowi GPT, a program podał jednoznaczną odpowiedź: "Spośród wszystkich podanych opcji prawidłową odpowiedzią jest D, czyli 12:03 a.m. [00:03 dla zegara 24-godzinnego, przyp. red.]. Podana godzina jest tylko 3 minuty od północy". Wskazówka nie przekonała wszystkich użytkowników zabawy, ale ostatecznie zgodzono się, że D jest najbardziej prawdopodobną odpowiedzią (w zależności od przyjętej perspektywy). Czy to byłby również twój wybór?