O smogu łatwo zapomnieć na co dzień. Jednak jest on obecny i dostaje się do naszych płuc, nie tylko w zimowe dni, ale nawet w środku lata. Jak smog wpływa na zdrowie dzieci?

Reklama

Czym jest smog?

Smog pojawia się przy dużym zanieczyszczeniu powietrza i jest zjawiskiem atmosferycznym. Współtowarzyszą mu niekorzystne warunki atmosferyczne i środowiskowe, m.in.: mgła, niska temperatura powietrza, brak wiatru, ukształtowanie terenu. Głównym komponentem smogu są pyły zawieszone: PM2,5 oraz PM10. Smog może zawierać także niebezpieczne dla zdrowia gazy i substancje toksyczne, m.in.: dwutlenek siarki i azotu, benzen, tlenek węgla i azotu, ozon, węglowodory aromatyczne.

Dlaczego dzieci są bardziej narażone na niekorzystne działanie smogu?

Dzieci mają niedojrzały układ odpornościowy. Pyły zawieszone dodatkowo oblepiają śluzówkę i jeszcze bardziej obniżają zdolność dziecięcego organizmu do obrony przed drobnoustrojami. Inne bariery ochronne organizmu również nie są w pełni dojrzałe i działanie smogu może obniżyć ich prawidłowy rozwój. W końcu dzieci oddychają znacznie szybciej niż dorośli, wdychają zatem większą ilość zanieczyszczeń. Smog działa jednak nie tylko na układ oddechowy, ale na cały organizm, doprowadzając do ogólnego stanu zapalnego. Niepokojące mogą być nawracające dolegliwości takie jak kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje dróg oddechowych, ale też brak energii, problemy skórne, częste bóle głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu.

Reklama

Jak chronić dziecko przed wpływem smogu?

Niestety póki nie zmieni się na stałe jakość powietrza można działać jedynie doraźnie. Codziennie monitorować stan jakości powietrza w danym dniu, szczególnie w chłodne dni bez wiatru i wtedy unikać spacerów, zwłaszcza w terenach, które znajdują się w niższej części miasta. Smog dostaje się niestety również do naszych domów. Wsparciem może okazać się też oczyszczacz powietrza, który jednocześnie będzie je nawilżał w sezonie grzewczym. Trzeba również zainteresować się czy w placówkach dzieci umieszczone są oczyszczacze powietrza i monitoruje się jego jakość przed spacerami. Ważna jest samoedukacja i świadomość tego, co wpływa na powstawanie smogu i zmiana własnych nawyków, które mogą nie służyć lokalnej jakości powietrza.