Czy na Wielkanoc 2024 przysługuje świadczenie z ZFŚS?

Wielkanoc, wakacje i Boże Narodzenie – to momenty w roku, w których pracownicy najczęściej przypominają sobie o istnieniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To wtedy bowiem pracodawcy najczęściej przyznają świadczenia im oraz ich rodzinom.
Pracownicy chętnie przyjmują w okresach okołoświątecznych prezenty w formie bonów zakupowych lub kart przedpłaconych, ale równie często w ich ręce trafiają paczki przeznaczone dla ich dzieci. Co zawierają? Nie ma na to reguły, ale coraz częściej słodycze ustępują w nich miejsca książkom, czy artykułom plastycznym. Jednak, czy paczki przeznaczone dla dzieci powinny być takie same? Skoro fundusz ma charakter socjalny, to dziecko dyrektora dostanie taki sam upominek, jak dziecko szeregowego pracownika?

Reklama

Czy do paczek dla dzieci trzeba stosować kryterium socjalne?

Reklama

Paczki przekazywane dzieciom to tak zwana pomoc rzeczowa, czyli jedna z dopuszczalnych form działalności socjalnej pracodawców. Tak samo, jak i w przypadku innej pomocy ze środków ZFŚŚ, musi ona spełniać dwa warunki:
- być przewidziana w regulaminie ZFŚS oraz
- opierać się na tzw. kryterium socjalnym.
Kryterium socjalne to wypadkowa sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Innymi słowy, w im gorszej sytuacji ktoś się znajduje, tym wyższe świadczenie powinien otrzymać z ZFŚS. Zastosowanie tych zasad w przypadku paczek przyznawanych dzieciom może być kłopotliwe. Szczególnie, jeśli ich wręczenie odbywa się podczas spotkania świątecznego, które jest organizowane w firmie.


Sądy wspierają ducha świąt i pozwalają dawać po równo

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 22 czerwca 2018 r. (sygn. akt III AUa 237/18), w stosunku do paczek dla dzieci przyzwanych w związku ze świętami, nie ma konieczności stosowania łącznie wszystkich trzech kryteriów socjalnych. Pracodawca może skoncentrować się w tym przypadku na sytuacji rodzinnej, której przejawem jest w tym wypadku ilość posiadanych dzieci. Podobnie spojrzał na sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że szczególny charakter świadczenia wyraża się w jego powiązaniu z konkretnym wydarzeniem, tj. zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, które w kulturze polskiej są czasem szczególnym. Różnicowanie świadczeń w oparciu o kryterium socjalne, czyli de facto przyznawanie większych lub mniejszych jego elementów z uwzględnieniem kryterium socjalnego wypaczyłoby charakter świadczenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt III AUa 492/18).

Reklama