Przedszkola to filar – uczą postaw, integrują i socjalizują

Ostatnie miesiące obfitują w informacje o kolejnych programach, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na rozmaite aktywności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, np. na naukę pływania, czy letni wypoczynek. Rzadko jednak się zdarza, aby dodatkowe środki finansowe zostały skierowane do młodszych dzieci, tych w wieku przedszkolnym. To jednak ma się zmienić, bo jak poinformowała minister edukacji, w czerwcu przeprowadzony zostanie nabór do programu dofinansowania dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, który będzie skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji kultury i instytucji naukowo-badawczych. Jak wskazano, przedszkola to filar, bo to w nich dzieci uczą się postaw, integrują i socjalizują.

Reklama

Cztery moduły programowe – nauka, kultura, bezpieczeństwo i wiedza o świecie

Program skierowany do przedszkoli zostanie rozpisany w pierwszym tygodniu czerwca i również w czerwcu zostanie przeprowadzony nabór do niego. Już teraz jednak wiadomo, że dla przedszkoli zostaną zaproponowane cztery moduły programowe, tematyczne. Jeden będzie dotyczył rozwoju kompetencji naukowych, czyli badań, eksperymentów, kwestii związanych z dostępem do wiedzy, poznawaniem wiedzy. Drugi będzie dotyczył kultury i edukacji kulturalnej, trzeci bezpieczeństwa i zdrowie, a czwarty wiedzy o współczesnym świecie. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, np. organizacje harcerskie, instytucje kultury, instytucje naukowo-badawcze, które zechcą zaangażować się w działalność na rzecz rozwoju wiedzy i kompetencji najmłodszych dzieci.

Reklama