Oto zestaw prostych, ale podchwytliwych łamigłówek, przeznaczonych m.in. do ćwiczenia kreatywnego myślenia dla uczniów szkół podstawowych. Zagadki o podobnej zawartości krążą w socjal mediach w różnych formatach. Trzy poniższe zadania trafiły m.in. na portal Reader’s Digest. Czytelnicy portalu zauważyli, że rozwiązanie – pozornie prostych – zagadek zajęło im zdecydowanie zbyt dużo czasu.

Reklama

1: Uzupełnij równanie matematyczne "2_1_6_6 = 48"

W przypadku tej zagadki należy uzupełnić równanie znakami działań matematycznych. Cyfry po lewej stronie równania można dodawać, odejmować, dzieli lub mnożyć. Ważne: wykluczone są ułamki i liczby ujemne. Nie można również zmieniać kolejności cyfr. Odpowiedzi do wszystkich zagadek znajdziesz w drugiej części artykułu.

Reklama

2: Uzupełnij prawidłowo ciąg liczbowy "96-24-0?-48-12"

Ta łamigłówka wymaga ponadprzeciętnej spostrzegawczości. Czy zauważyłeś jakieś prawidłowości w układzie liczb? Zanim rozpoczniesz analizę, weź pod uwagę, że ciąg został przedstawiony jako układ liczb dwucyfrowych. Jest to również ważna wskazówka, która może pomóc w szybszym rozwiązaniu zagadki. Pamiętaj, że możesz wykonywać dowolne działania, w dowolnym kierunku.

Reklama

3: Na czym polega unikalność numeru "8 549 176 320"?

Kolejna zagadka dotyczy dość dużego numeru, ale tym razem od użytkownika nie wymaga się tworzenia skomplikowanych działań. Pytanie polega jedynie na odgadnięciu reguły porządkującej cyfry w numerze: 8 549 176 320. Czy i jak szybko jesteś w stanie zorientować się, na czym polega główna prawidłowość w tym układzie? Ważna podpowiedź: oryginalną zagadkę przygotowano dla osób posługujących się językiem angielskim.

Rozwiązanie zagadki nr 1

Twórcy zagadki dodali ważne ułatwienie (dla części użytkowników może być z kolei utrudnieniem): przy rozwiązaniu można pominąć kolejność wykonywania działań, czyli obowiązuje zasada "od lewej do prawej". Oto zaproponowane – i prawdopodobnie najprostsze – rozwiązanie zadania: 2 x 1 + 6 x 6 = 48.

Rozwiązanie zagadki nr 2

Oto propozycja rozwiązania:

  • 96 24 0? 48 12
  • 96 ÷ 4 = 24
  • 24 ÷ 4 = 6 (06)
  • 48 ÷ 4 = 12

Główną regułą tego zestawu liczbowego jest dzielenie przez 4. Pierwsza liczba – czyli 96 – dzielona na 4 daje 24, 48 dzielone przez 4 daje 12. Zgodnie z wybraną regułą, aby uzupełnić brakujący element w ciągu liczb należy podzielić 24 przez 4, co daje wynik 6 – ale zapisany jako "06".

Rozwiązanie zagadki nr 3

Rozbudowany numer składa się z kompletu cyfr, od 0 do 9. Natomiast same cyfry ustawiono w kolejności alfabetycznej, zgodnie z kolejnością liter w alfabecie języka angielskiego. Ta odpowiedź nasuwa również kolejne pytanie: jak będzie wyglądać ten sam numer, jeśli cyfry ułożymy zgodnie z alfabetem języka polskiego?