Czy w 2024 r. będzie nowy bon turystyczny?

Bon turystyczny miał formę elektroniczną, przy jego użyciu można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Mógł to być pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na koloniach lub obozie harcerskim, a także na obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bonu nie można było wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany. Buł przeznaczony dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem. Przysługiwał niezależnie od poziomu dochodów. Jego wysokość to 500 zł na każde dziecko, przy czym w przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzymywała dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Możliwość płacenia przy użyciu bonu istniała do 31 marca 2023 r. Czy zgodnie z zapowiedziami, w 2024 r. program zostanie powtórzony? Mimo dużego sukcesu, który odnotowano w tym zakresie w okresie popandemicznym, nic nie wskazuje na to, żeby rodzice mogli ponownie liczyć w 2024 r. na dofinansowanie do wypoczynku dzieci. W chwili obecnej nie toczą się w tym zakresie żadne prace, a rodzice powinni skupić się uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł.

Reklama

Czy w 2024 r. można dostać z ZFŚS dofinansowanie na wakacje?

Reklama

Dofinansowanie różnych form wypoczynku jest jednym z rodzajów działalności socjalnej podejmowanej przez pracodawców. Może ono przysługiwać na różnych zasadach, co powinno wynikać z postanowień regulaminu ZFŚS obowiązującego w danym zakładzie pracy. Również w nim należy poszukiwać zasad, na jakich to dofinansowanie może zostać przyznane. W praktyce najczęściej spotykanymi są tzw. wczasy pod gruszą i dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Warto pamiętać, że w odniesieniu do dofinansowania wypoczynku dzieci może znaleźć zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18, finansowane m.in. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od ich wysokości.

Reklama

Do wypoczynku może dopłacić fundacja

W minionych latach niektórzy rodzice mogli także liczyć na dofinansowanie wypoczynku swoich dzieci z innych źródeł. Dotyczyło to na przykład rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Mogli oni uzyskać z Fundacji Szansa dla Gmin dofinansowanie na wypoczynek dzieci w wieku od 5 do 16 lat. W przypadku ferii zimowych było to 900 zł, a w czasie wakacji letnich 1000 zł. Nabór do programu na wakacje 2024 nie został jeszcze ogłoszony. Nie jest też znana wysokość dofinansowania. Z pewnością jednak warto śledzić informacje przekazywane przez Fundację.