Maj 2024 r. bije rekord w ilości dni wolnych od lekcji

Maj 2024 r. ma szansę stać się ulubionym miesiącem uczniów w tym roku szkolnym. Oczywiście, może to nie dotyczyć tych, którzy będą zdawali egzamin ósmoklasisty i maturę, jednak cała reszta skorzysta z rekordowej ilości dni wolnych od lekcji. Maj rozpocznie się dniami wolnymi – 1 i 3 maja, które w tym roku wypadają w środę i piątek i jako dni świąteczne są dniami ustawowo wolnymi od pracy i nauki. Tym razem jednak miesiąc również zakończy się świętem – 30 maja wypadnie Boże Ciało. W większości szkół dniami wolnymi będą też 2 i 31 maja. Dlaczego? Dyrektor każdej szkoły ma prawo do wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla szkół podstawowych może wyznaczyć do 6 takich dni, a dla liceów i techników do 10. Doskonałą okazją do skorzystania z tych uprawnień są właśnie takie momenty w roku, jak przypadające w 2024 r. na początku i na końcu maja, czyli pozwalające na stworzenie tzw. długiego weekendu. I choć ta perspektywa zapewne cieszy uczniów, to inne zdanie mogą mieć na ten temat rodzice najmłodszych dzieci, którzy nie mają możliwości skorzystania w tym okresie z urlopu wypoczynkowego i będą musieli zapewnić dzieciom opiekę.

Reklama

Czy szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych?

Reklama

Dni dyrektorskie to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, co oznacza, że nie są wtedy prowadzone lekcje. Szkoła ma jednak obowiązek zorganizowania w tym czasie zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Oznacza to, że dzieciom, którymi rodzice lub inne bliskie osoby nie będą mogły zaopiekować się w czasie wolnych od szkoły dni dyrektorskich, placówki zapewnią opiekę. Szkoła powinna poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, które są w tym dniach organizowane.

Dni wolne będą też w czasie egzaminu ósmoklasisty i matur

Majowe zmartwienia rodziców nie zakończą się na tych przypadających na początku i na końcu miesiąca. Dni dyrektorskie są bowiem wykorzystywane również w czasie egzaminu ósmoklasisty oraz podczas części pisemnej egzaminów maturalnych. Te zaś będą się w tym roku odbywały odpowiednio w dniach 7, 8 i 9 maja oraz 14, 15 i 16 maja. To oznacza, że zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i liceów i techników mogą liczyć na co najmniej 3 kolejne wolne dni. Najwięcej wolnego będą mieli uczniowie zespołów szkół, w których zarządzenie dni wolnych będzie konieczne zarówno w związku z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, jak i matur. Jednak również w tych wypadkach szkoły będą miały obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.